Antique Swords from Japan.

At the beginning of 2023, we opened a studio in Tokyo, Japan, with the aim of offering the finest antique pieces from Japan.

We launched our "Tokyo Nihonto" brand. Nihonto being "Japanese sword" in Japanese.

Showing 1 - 18 of 18 products
View
Save $950.00
Katana by Bizen Masamitsu with sayagaki - NBTHK KichoKatana by Bizen Masamitsu with sayagaki - NBTHK Kicho
Tokyo Nihonto Katana by Bizen Masamitsu with sayagaki - NBTHK Kicho
Sale price$3,200.00 USD Regular price$4,150.00 USD
Only 1 unit left
Save $350.00
Naginata-Naoshi Wakizashi by Fuyuhiro - NBTHK Hozon TokenNaginata-Naoshi Wakizashi by Fuyuhiro - NBTHK Hozon Token
Tokyo Nihonto Naginata-Naoshi Wakizashi by Fuyuhiro - NBTHK Hozon Token
Sale price$2,150.00 USD Regular price$2,500.00 USD
Only 1 unit left
Save $300.00
Wakizashi by Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro - NBTHK Tokubetsu HozonWakizashi by Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro - NBTHK Tokubetsu Hozon
Tokyo Nihonto Wakizashi by Omi no Kami Fujiwara Tsuguhiro - NBTHK Tokubetsu Hozon
Sale price$3,200.00 USD Regular price$3,500.00 USD
Only 1 unit left
Save $1,500.00
Tegai Katana 手搔 - NBTHK Tokubetsu HozonTegai Katana 手搔 - NBTHK Tokubetsu Hozon
Save $500.00
Komihara Katana 古三原 - NBTHK Tokubetsu HozonKomihara Katana 古三原 - NBTHK Tokubetsu Hozon
Save $2,500.00
Fujiwara Sukesada Katana Katana SwordFujiwara Sukesada Katana Katana Sword
Save $1,050.00
Ikeda Kazuhide Nyudo Ryuken KatanaIkeda Kazuhide Nyudo Ryuken Katana
Fujiwara Masahiro Katana Katana SwordFujiwara Masahiro Katana Katana Sword
Save $600.00
Naminohira Sadaku KatanaNaminohira Sadaku Katana
Inaba no kuni Kanesaki KatanaInaba no kuni Kanesaki Katana
Hachiya Kanesada Katana Katana SwordHachiya Kanesada Katana Katana Sword
Bishu Osafune Sukesada Katana Katana SwordBishu Osafune Sukesada Katana Katana Sword
Uda Kunitsugu TantoUda Kunitsugu Tanto
Save $650.00
Katana by Tachibana Munehiro with Golden KoshiraeKatana by Tachibana Munehiro with Golden Koshirae

Authentic Japanese Sword (Nihonto)

18 products

Showing 1 - 18 of 18 products

Recently seen